Δηλώσεις ΦΑΠ για επιχειρήσεις

Posted Δημοσιεύτηκε από BSE Company στα Οικονομικά νέα     Comments Δεν υπάρχουν σχόλια
Ιούν
5

Παράταση για την καταβολή της β΄ και γ΄ δόσης του ΦΑΠ 2010Τις δηλώσεις Φόρου Ακίνητης Περιουσίας για το έτος 2013 καλούνται να υποβάλουν στην εφορία μέχρι τις 28 Ιουνίου περίπου 200.000 επιχειρήσεις καλούνται μέχρι τις 28 Ιουνίου. Στις δηλώσεις αυτές θα πρέπει να αναγράψουν τα στοιχεία όλων των ακινήτων που είχαν στην κατοχή τους την 1η Ιανουαρίου 2013.

Τα ακίνητα των επιχειρήσεων φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με βάση την αντικειμενική τους αξία ως εξής:

Η αξία των ακινήτων των Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ. θα φορολογηθεί με συντελεστή 0,6%.

H αξία των ακινήτων των νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία επιδιώκουν σκοπούς κοινωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς θα φορολογηθεί με συντελεστή 0,3%.

Η αξία των κτισμάτων τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις για την παραγωγή ή την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, θα φορολογηθεί με 0,1%.

Η αξία των ακινήτων που ιδιοχρησιμοποιούνται από τους ΟΤΑ, καθώς και η αξία των κοινόχρηστων πραγμάτων που ανήκουν σε δήμο ή κοινότητα θα φορολογηθεί με συντελεστή 0,1%.

Η αξία των ακινήτων που ιδιοχρησιμοποιούνται από τα ΝΠΔΔ, τα κάθε είδους ταμεία ή οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, την Αρχαιολογική Εταιρεία και την Τράπεζα της Ελλάδος θα φορολογηθεί με 0,1%.

Η αξία των ακινήτων που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό των εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης Περιουσίας θα φορολογηθεί με 0,1%.

Η αξία των ακινήτων που ιδιοχρησιμοποιούνται από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις θα φορολογηθεί με συντελεστή 0,033%.

Πηγή: Ημερησία

Share

Σχολιάστε