Οργάνωση – Επίβλεψη λογιστηρίων

Οργάνωση – Επίβλεψη λογιστηρίων

Η BSE Company με την υποδειγματική οργάνωση και τα έμπειρα στελέχη που διαθέτει, αναλαμβάνει την οργάνωση και επίβλεψη των λογιστηρίων.

Προσφέρουμε υπεύθυνη καθοδήγηση που είναι καταλυτική στην άρτια λειτουργία του λογιστηρίου και κατ' επέκταση στην ομαλή λειτουργία της επιχείρησης.

Έτσι μπορούμε και αναλαμβάνουμε:

  • Τον έλεγχο της υπάρχουσας μηχανογράφησης και την κατάθεση προτάσεων για την αντικατάσταση της, εφόσον δεν καλύπτει τις ανάγκες της επιχείρησης
  • Την αξιολόγηση του λογιστικού σχεδίου και την εφαρμογή νέου, εάν απαιτείται, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης
  • Τον προγραμματισμό των φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης και τη διαρκή παρακολούθηση του λογιστηρίου για την πιστή εφαρμογή του
  • Την οργάνωση και τον συντονισμό όλων των απαραίτητων διαδικασιών για τη σύνταξη και τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
  • Την επίβλεψη και καθοδήγηση του λογιστηρίου με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία του
  • Την άντληση οικονομικών στοιχείων μέσω του λογιστηρίου για την εξαγωγή περιοδικών αποτελεσμάτων με τη χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών και την αξιολόγηση τους, ώστε να ενημερωθεί η διοίκηση για την πορεία της επιχείρησης
Share