Επιχειρήσεις στο Εξωτερικό

Επιχειρήσεις στο Εξωτερικό

Η BSE Company έχει συνεργασία με εταιρίες του εξωτερικού, που παρέχουν λογιστικές υπηρεσίες σε Ελληνικές επιχειρήσεις που επεκτείνουν τη δραστηριότητα τους εκτός των Ελληνικών συνόρων, σε Κύπρο, Βουλγαρία και Σκόπια.

Οι εκεί συνεργάτες μας αναλαμβάνουν και διεκπεραιώνουν:

  • Όλες τις απαραίτητες διαδικασίας για τη σύσταση, κάθε νομικής μορφής
  • Τον φορολογικό σχεδιασμό σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης και πάντα σε απόλυτη εναρμόνιση με τους ισχύοντες φορολογικούς νόμους της κάθε χώρας
  • Την παροχή λογιστικών υπηρεσιών
Share